Te koop € 550.000,- k.k. -

Breda – Overaseweg 13

LET OP: DIT BETREFT EEN VRAAGPRIJS VANAF € 550.000,–.

Landelijk wonen. Dat kan op dit prachtige kavel van maar liefst 5.000m² eigen grond. Optioneel uit te breiden tot 16.995m². Wie volop geniet van rust en privacy is aan de Overaseweg op de juiste plek en als men op gezette tijden behoefte heeft aan de dynamiek dan is de stad Breda op 10 autominuten bereikbaar.

Op bijgevoegde afbeeldingen ziet u de huidige bouwmogelijkheden. Het is mogelijk om deze plannen mee over te nemen. De bouwvergunning is reeds afgeleverd.

Maar zoekt u iets anders wanneer u aan nieuwbouw denkt, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf een ontwerp maakt voor deze bouwkavel.

GOED OM TE WETEN
Het bouwvolume van de buitenwoning mag maximaal 1.000 m³ (bruto) zijn, te vermeerderen met een maximale bouwvolume voor een bijgebouw van maximaal 300 m³.

RANDVOORWAARDEN
Met het oog op de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwbouw en de omgeving daarvan zijn er nadere eisen gesteld aan de omvang van de kavel alsmede de locatie, de schaal, het volume de landschappelijke inpassingen en de beeldkwaliteit van de nieuwbouw.

Dit leidt tot de onderstaande specifieke randvoorwaarden:

• de nieuwbouw dient een vrijstaande en grondgebonden burgerwoning aan het lint op een vrije kavel te betreffen;
• de nieuwe buitenwoning aan het lint dient direct gelegen te zijn aan een bestaande weg;
• de nieuwe buitenwoning aan het lint mag het bestaande bebouwingslint niet doen dichtslibben,
• doorzichten in de bebouwingslinten dienen te worden behouden;
• landschappelijke inpassing in de vorm van erfbeplanting is vereist. Hiertoe dient een integraal ontwerp te worden
ingediend voor zowel de nieuwe woning als de inrichting van de rest van de kavel;
• op de kavel dient een rand van minimaal 10 meter gemeten vanaf de perceelsgrenzen onbebouwd te blijven. De
rooilijn van de bebouwing aan de voorzijde dient afgestemd te worden op de rooilijn van het betreffende
bebouwingslint;
• het bouwvolume van de buitenwoning aan het Lint mag maximaal 1.000 m³(bruto) zijn;
• de nokhoogte mag maximaal 9 meter zijn en de goothoogte maximaal 4,5 meter;
• een bijgebouw mag maximaal 75 m² grondoppervlak hebben en een maximale nokhoogte van 5 meter en
goothoogte van 3 meter;** (125 m² dus)
• voor de beeldkwaliteit geldt als vereiste dat de bebouwing bestaat uit 1 bouwlaag met een kap.

** Schrijven met bevestiging van gemeente Breda

Note:
Middels die regeling in het Besluit omgevingsrecht kan men vergunningsvrij 50 m² aan het bijgebouw extra toevoegen.

Plattegronden van de woning

Plattegrond

Plattegrond

De woning op Googlemaps
De woning op Streetview